דצמ 04 2017

דיבידעת – עדכון חודשי – נובמבר 2017

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
ADM $5.52
AFL $5.40 4.65%
DCI $4.32
DOV $5.99
EMR $7.28 1.04%
GWW $3.84
JNJ $5.04
MDP $7.41
PH $4.46
PII $4.35
TJX $3.28
UTX $5.25
WBA  15 $4.50

נתוני המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 88.85 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-57.26 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.96% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-217.06 דולר שמהווה גדילה שנתית של 44.89% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 700.56 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה »

נוב 08 2017

דיבידעת – רכישת מניות: WBA

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
08/11/2017 רכישה WBA $68.71  15 $1,030.65 $24

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

 1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-17 שנה.
 2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ של דוד פיש גדולה מ-2%.
 3. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-80%.
 4. מכפיל הרווח קטן מ-20.
 5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
 6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
 7. יחס חוב/נכס קטן מ-70%.
 8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא שיניתי את הקריטריונים.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 6 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה »

נוב 05 2017

דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2017

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
 EV $5.58  10.71%
 GD $5.04

נתוני המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 14.16 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-52.70 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 8.48% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-222.28 דולר שמהווה גדילה שנתית של 49.22% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 673.86 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה »

אוק 09 2017

דיבידעת – רכישת מניות: HRL

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/10/2017 רכישה HRL $31.57  32 $1010.24 $21.76

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

 1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-17 שנה.
 2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ של דוד פיש גדולה מ-2%.
 3. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-80%.
 4. מכפיל הרווח קטן מ-20.
 5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
 6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
 7. יחס חוב/נכס קטן מ-70%.
 8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא שיניתי את הקריטריונים.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 5 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה »

אוק 02 2017

דיבידעת – עדכון חודשי – ספטמבר 2017

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
 CAH $4.16
 CHRW $5.06
 CB $4.79
 GPC $5.57
 MO $6.44  8.20%
 PB $5.10
 TROW $5.56
 VFC $5.99

נתוני המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 55.53 דולר.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-22.78 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.67% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-193.40 דולר שמהווה גדילה שנתית של 42.99% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 643.30 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה »

ספט 05 2017

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2017

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
 ADM $5.52
 AFL $5.16
 DCI $4.32 2.86%
 DOV $5.99 6.82%
 EMR $7.20
 ES $6.06 *הוכרז ב-07/09/2017
 GWW $3.84
 JNJ $5.04
 MDP $7.41
 PH $4.46
 PII $4.35
 TJX  14
 UTX $5.25 6.06%

נתוני המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 78.05 דולר.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-56.10 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 9.55% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-219.20 דולר שמהווה גדילה שנתית של 51.69% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 643.30 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה »

אוג 11 2017

דיבידעת – רכישת מניות: TJX

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
11/08/2017 רכישה TJX $71.28 14 $997.92 $17.53

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

 1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-17 שנה.
 2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ של דוד פיש גדולה מ-1.75%.
 3. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-80%.
 4. מכפיל הרווח קטן מ-20.
 5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
 6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
 7. יחס חוב/נכס לכל היותר 70%.
 8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הגבלתי את תשואת הדיבידנד הנוכחית ל-1.75% בלבד בשל ירידת תשואת הדיבידנד של מדד ה-SP500 בשנה האחרונה.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 5 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה »

אוג 07 2017

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2017

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
 EV $5.04
GD $5.04

נתוני המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 13.44 דולר.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-66.91 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 12.07% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-198.42 דולר שמהווה גדילה שנתית של 46.94% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 621.16 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה »

אוג 03 2017

דיבידעת בן שנתיים

היום לפני שנתיים נולד לו תיק דיבידעת.

 

במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY ירד מ-217.19 דולר ליחידה בתחילת המסחר של 01/08/2016 ל-208.38 דולר ליחידה ומשם טיפס והגיע ל-247.32 דולר ליחידה בסוף יום המסחר 01/08/2017 וסיפק למשקיעים תשואה שנתית לא רעה בכלל של 13.87%.

במקביל 4 3 2 1  צפון קוריאה ממשיכה בניסויים של טילים גרעיניים, מטוס נוסעים יורט באמצעות טיל ע"י מורדים תומכי-רוסיה,  דונלד טראמפ נבחר לנשיאות ארצות הברית, בוצעה תקיפה כימית נגד אזרחים בסוריה, האומות המאוחדות הכריזו שהעולם לפני המשבר ההומניטרי הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, בוצעה מתקפת הסייבר הגדולה בהיסטוריה שפגעה באנשים מ-150 מדינות, רוסיה גירשה 755 מאנשי הסגל הדיפלומטי האמריקאי משטחה ועוד.

שנה זו הייתה שנה שקטה במיוחד למשקיעי המניות למרות המאורעות הנ"ל.

במהלך שנה זו רכשתי מניות של 6 חברות דיבידנד.

 

כעבור שנה הגיע הזמן לבדוק מה קרה לי כמשקיע במניות דיבידנד במציאות.

המשיכו בקריאה »

יול 17 2017

מעבר של חדר העסקאות לחברה חדשה שהוקמה בקפריסין

חלק מחברי הקבוצה וקוראי הפורום שמו לב להודעה שהתקבלה במערכת ההודעות הרשמית של אינטראקטיב ברוקרס שבה רשום שפעולת חדר העסקאות של אינטראקטיב ישראל עוברת לקפריסין.

 

תמצית הדברים:

חברת אינטראקטיב ישראל שמשמשת כברוקר מקשר בינינו כלקוחות לבין אינטראקטיב ברוקרס האמריקאי מעוניינת להתרחב.

כחלק מתהליך ההתרחבות הזו הם מעוניינים:

 1. לספק גישה לחדר מסחר בשבתות וחגים דבר שלא מתאפשר כיום בשל איסור להעסיק יהודים בשבתות וחגים.
 2. לאפשר מתן שירות לאירופה דבר שמצריך פיקוח רגולטור אירופאי על חדר העסקאות.

לצורך מתן מענה למכשולים הנ"ל מקימי חברת אינטראקטיב ישראל הקימו חברה אחות חדשה בשם MEXEM בקפריסין תחת פיקוח רגולטור אירופאי.

התפקיד של החברה החדשה יהיה מתן מענה טלפוני ללקוחות שמעוניינים לתת הוראת מסחר טלפונית בכל שעות המסחר כולל שבתות וחגים.

 

חשוב לציין!

 • לקוחות שימשיכו להשתמש במערכת TWS ימשיכו לשגר הוראות מסחר ישירות לאינטראקטיב ברוקרס בלי לעבור דרך חדר העסקאות או חברת MEXEM.
 • לקוחות שימשיכו להשתמש באתר המסחר האינטרנטי של אינטראקטיב ברוקרס ימשיכו גם הם לשגר הוראות מסחר ישירות לאינטראקטיב ברוקרס בלי לעבור דרך חדר העסקאות או חברת MEXEM.
 • המקרה היחיד שבו הלקוחות יושפעו משינוי זה הוא מקרה שבו לקוח ירצה להנחות נציג טלפוני לבצע פעולה בשמו – במקרה הזה הפעולה תתבצע ע"י עובד של חברת MEXEM תחת פיקוח רגולטורי אירופאי.
  עד כה לקוח שהיה מעוניין בהוראה טלפונית מסר אותה לעובד אינטראקטיב ישראל שביצע אותה בשמו ללא פיקוח מכיוון שאין דרישה רגולטורית לפיקוח כזה בארץ.

 

מידע נוסף ושאלות:

ישנו בפורום שלי שרשור פעיל בנושא וניתן לקרוא את הנאמר בו כאן.

 

לאחר שיחה עם אנוש, מנכ"ל אינטראקטיב ישראל, שבה הוא ביאר את הפרטים והמשמעויות השונות הוא הסכים להירשם לפורום ולענות על שאלות שמטרידות את חברי הקבוצה בנושא.

 

אני מבקש לשמור על דיון מתורבת ולגופו של עניין בפורום.

תגובות עוינות שאינן מספקות מידע מועיל לא יתקבלו בברכה אז אנא שמרו אותן לעצמכם (או לפורומים אחרים אם אתם ממש חייבים לפרוק עצבים).

 

לאחר הבנת הנושא לעומק וקבלת תשובות לכל השאלות ששאלתי (ושנשאלתי ע"י חלק מחברי הקבוצה) החלטתי להשאיר את תיק דיבידעת ואת התיק האישי שלי במתכונתם הנוכחית ללא שינויים.

 

אני מפציר בכולם לשאול שאלות ולקבל החלטה באופן אישי לגבי מה הם רוצים לעשות בנושא.

האויב הגדול ביותר של טעויות הוא קבלת החלטות על סמך מידע.

 

שיהיה לכולם שבוע נפלא,

daat99

מאמרים ישנים יותר «

» מאמרים חדשים יותר

הצג מידע נוסף