דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2024

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADP $7.00  
BANF   $13.76  
BEN   $7.13  
CAH   $6.07 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.16%
CARR   $1.90  
CB   $8.19 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.81%
CBSH   $5.13  
CBU   $13.50  
CHRW   $9.15  
CINF   $14.58  
ES   $12.16  
GPC   $11.00  
KTB   $1.00  
LANC   $9.90  
LECO   $12.78  
MO   $12.74  
PB   $11.20  
RBCAA   $15.06  
SCL   $11.25  
SEIC   $23.46  
SWK   $6.48  
TROW   $16.12  
UGI   $8.25  
UMBF   $5.85  
VFC  

$1.71

 
DCI 14   ברכישה זו צפי הדיבידנד השנתי הוגדל ב-$15.12

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 245.36 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-104.77 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.69% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-271.46 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.13% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 69,747.28 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 563.65 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,339.19 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.35% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 4.15 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך שלושה חודשים וקבל חודש מתנה!).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: DCI

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 

 

תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
25/06/2024 רכישה DCI $71.91 14 $0.35 $1,006.74 $15.12

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-24 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.30%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 28.34
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא הרפיתי את הקריטריונים מעבר להתאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – מאי 2024

 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $11.50  
AFL   $16.00  
ALB   $11.20  
AOS   $14.40  
ATO   $16.91  
AWR   $4.73  
CFR   $16.56  
CSL   $2.55  
DCI   $8.64 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.00%
DOV   $8.67  
EMR   $10.50  
FELE   $2.75  
GWW   $12.30 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.21%
JNJ   $17.36 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.20%
MGEE   $5.56  
NEE   $12.36  
OTIS   $1.95 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-14.70%
PH   $14.67 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.13%
PII   $6.60  
PPG   $6.50  
RTX   $6.30 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.78%
SJM   $15.90  
SRCE   $14.62  
TJX   $10.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-12.78%
WBA   $3.75  
       

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 252.77 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-99.21 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.52% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-247.12 דולר שמהווה גדילה שנתית של 12.08% (*).

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2024

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש שלפני הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.76 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-11.77%
CLX   $13.20  
GD   $11.36 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.58%
HRL   $15.54  
MGRC   $14.73 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.15%
MS   $11.05  
OZK   $14.43 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.63% ביחס לרבעון הקודם וב-11.43% ביחס לרבעון המקביל אשתקד
PG   $14.09 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.99%
       

 

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 95.15 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-86.19 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.94% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-230.19 דולר שמהווה גדילה שנתית של 11.27% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 68,665.93 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 564.10 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,273.51 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.31% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 4.03 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך רבעון, קבל חודש+ במתנה!).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: CINF

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 

CINF

תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
29/04/2024 רכישה CINF $114.54 9 $0.33 $1,030.86 $29.16

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-24 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.39%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 27.68
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא הרפיתי את הקריטריונים מעבר להתאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 6 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2024

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADP $7.00  
BANF   $13.76  
BEN   $7.13  
CAH   $6.01  
CARR   $1.90  
CB   $7.74  
CBSH   $5.13  
CBU   $13.50  
CHRW   $9.15  
CINF 9   ברכישה זו צפי הדיבידנדים השנתי גדל ב-$29.16
ES   $12.16 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.92%
GPC   $11.00 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.26%
KTB   $1.00  
LANC   $9.90  
LECO   $12.78  
MO   $12.74  
PB   $11.20  
RBCAA   $15.06 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.82%
SCL   $11.25  
SEIC     לא מחלקים ברבעון הראשון
SWK   $6.48  
TROW   $16.12 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.64%
UGI   $8.25  
UMBF   $5.85  
VFC   $1.71  
       

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 206.81 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-44.47 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.03% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-230.46 דולר שמהווה גדילה שנתית של 11.50% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 68,124.95 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 564.32 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,234.42 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.28% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.96 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה חיסכון של יותר מרבעון?).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: CINF

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 

CINF

ריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
27/03/2024 רכישה CINF $121.98 9 $0.34 $1,097.82 $29.16

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-24 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.35%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 28.30
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא הרפיתי את הקריטריונים מעבר להתאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – פברואר 2024

 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $11.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-11.11%
AFL   $16.00 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-19.05%
ALB   $11.20  
AOS   $14.40  
ATO   $16.91  
AWR   $4.73  
CFR   $16.56  
CSL   $2.55  
DCI   $8.00  
DOV   $8.67  
EMR   $10.50  
FELE   $2.75 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-11.11%
GWW   $11.16  
JNJ   $16.66  
MGEE   $5.56  
NEE   $12.36 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.16%
OTIS   $1.70  
PH   $13.32  
PII   $6.60 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.53%
PPG   $6.50  
RTX   $5.90  
SJM   $15.90  
SRCE   $14.62  
TJX   $9.31  
WBA   $3.75 הדיבידנדים השנתיים הוקטנו ב-47.92%
       

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 247.10 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-28.55 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 1.32% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-201.47 דולר שמהווה גדילה שנתית של 10.11% (*).

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – ינואר 2024

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.68  
CLX   $13.20  
GD   $10.56  
HRL   $15.54 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.73%
MGRC   $14.42  
MS   $11.05  
OZK   $14.06 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.70% ביחס לרבעון הקודם וב-11.77% ביחס ל-12 חודשים הקודמים
PG   $13.17  
CSL 3   רכישה זו הגדילה את צפי הדיבידנדים השנתי ב-10.20 דולר

 

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 92.67 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-34.35 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 1.60% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-214.15 דולר שמהווה גדילה שנתית של 10.85% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 67,016.66 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 564.52 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,187.32 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.26% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.88 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך שנה, קבל רבעון+ במתנה!).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: CSL

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 

תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
25/01/2024 רכישה CSL $309.68 3 $0.35 $929.04 $10.20

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-24 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.44% מ-1.00%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 26.47
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70% מ-80%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את תשואת הדיבידנד ואת יחס החוב/הון מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – דצמבר 2023

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADP $7.00 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.00%
ALB $11.20  
BANF   $13.76  
BEN   $7.13 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.33%
CAH   $6.01  
CARR   $1.90 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.70%
CB   $7.74  
CBSH   $5.13  
CBU   $13.50  
CHRW   $9.15  
ES   $11.48  
GPC   $10.45  
KTB   $1.00 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.17%
LANC   $9.90 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.88%
LECO   $12.78 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.94%
MO   $12.74  
PB   $11.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.82%
RBCAA   $13.84  
SCL   $11.25 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.74%
SEIC   $23.46 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.98%
SWK   $6.48  
TROW   $15.86  
UGI   $8.25  
UMBF   $5.85 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.63%
VFC   $1.71 בחלוקה זו הדיבידנדים הוקטנו ב-70.00%
FELE 11   דיבידנד שנתי צפוי מרכישה זו: $9.90

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 238.76 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-64.80 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.05% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-253.25 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.08% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 66,463.87 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 564.64 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,189.95 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.29% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.88 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה חיסכון של יותר מרבעון?).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: FELE

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 

Franklin Electric

תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
22/12/2023 רכישה FELE $96.60 11 $0.37 $1,062.60 $9.90

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-23 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.46% מ-1.00%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 26.22
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את תשואת הדיבידנד מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – נובמבר 2023

 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $10.35  
AFL   $13.44  
AOS   $14.40 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.67%
ATO   $16.91 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.82%
AWR   $4.73  
CFR   $16.56  
DCI   $8.00  
DOV   $8.67  
EMR   $10.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-0.96%
GWW   $11.16  
JNJ   $16.66  
MGEE   $5.56  
NEE   $11.22  
OTIS   $1.70  
PH   $13.32  
PII   $6.50  
PPG   $6.50  
RTX   $5.90  
SJM   $15.90  
SRCE   $14.62 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.25%
TJX   $9.31  
WBA   $7.20  
       

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 229.10 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-40.72 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 1.92% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-229.17 דולר שמהווה גדילה שנתית של 11.83% (*).

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2023

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.68  
CLX   $13.20  
GD   $10.56  
HRL   $15.13  
MGRC   $14.42  
MS   $11.05  
OZK   $13.69 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.78% ביחס לרבעון הקודם וב-12.12% ביחס ל-12 חודשים הקודמים
PG 7   רכישה זו הגדילה את צפי הדיבידנדים השנתי ב-26.3396 דולר

 

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 91.89 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-76.36 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.68% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-253.23 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.33% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 65,419.69 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 565.51 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,152.97 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.30% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.81 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך שנה, קבל רבעון+ במתנה!).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: PG

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 

תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
12/10/2023 רכישה PG $143.536 7 $0.35 $1,004.752 $26.34

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-23 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.58%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 24.80
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60% מ-65%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70% מ-80%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את יחס חלוקת הרווחים ויחס החוב/הון עצמי מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – ספטמבר 2023

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADP $6.25  
ALB $11.20  
BANF   $13.76 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.50%
BEN   $6.90  
CAH   $6.01  
CARR   $1.85* *הוכרז בסוף חודש אוקטובר
CB   $7.74  
CBSH   $5.13  
CBU   $13.50 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.28%
CHRW   $9.15  
ES   $11.48  
GPC   $10.45  
KTB   $0.96  
LANC   $9.35  
LECO   $11.52  
MO   $12.74 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.26%
PB   $11.00  
RBCAA   $13.84  
SCL   $10.95  
SEIC     מחלקים דיבידנד רק פעמיים בשנה ולא ברבעון הזה
SWK   $6.48 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.25%
TROW   $15.86  
UGI   $8.25  
UMBF   $5.70  
VFC   $5.70  
PG 7   דיבידנד שנתי צפוי מרכישה זו: $26.34

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 213.91 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-57.42 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.78% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-254.71 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.62% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 64,897.36 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 565.95 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,125.15 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.27% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.76 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה חיסכון של יותר מרבעון?).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: PG

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 

תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
15/09/2023 רכישה PG $154.464 7 $0.34 $1,081.25 $26.34

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-23 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.53%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500שעומד על 25.72מ-26.2
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%מ-64%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%מ-80%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את מכפיל הרווח, יחס חלוקת הרווחים ויחס החוב/הון עצמי מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2023

 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $10.35  
AFL   $13.44  
AOS   $13.50  
ATO   $15.54  
AWR   $4.73 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.24%
CFR   $16.56 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.75%
DCI   $8.00  
DOV   $8.67 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-0.93%
EMR   $10.40  
GWW   $11.16  
JNJ   $16.66  
MGEE   $5.56 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.91%
NEE   $11.22  
OTIS   $1.70  
PH   $13.32  
PII   $6.50  
PPG   $6.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.84%
RTX   $5.90  
SJM   $15.90 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.92%
SRCE   $13.76  
TJX   $9.31  
WBA   $7.20  
       

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 225.88 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-46.38 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.27% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-228.77 דולר שמהווה גדילה שנתית של 12.27% (*).

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – יולי 2023

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.68  
CLX   $13.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.70%
GD   $10.56  
HRL   $15.13  
MGRC   $14.42  
MS   $10.08 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-9.68%
OZK   $13.32 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.86% ביחס לרבעון הקודם וב-12.50% ביחס ל-12 חודשים הקודמים
ADP 5   רכישה זו הגדילה את צפי הדיבידנדים השנתי ב-25.00 דולר

 

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 78.35 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-33.29 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 1.95% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-239.25 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.02% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 63,823.00 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 566.56 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,076.61 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.25% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.67 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך שנה, קבל רבעון+ במתנה!).

המשיכו בקריאה

דיבידעת בן שמונה

היום לפני שמונה שנים נולד לו תיק דיבידעת.

במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בשני לאוגוסט 2022 של 409.12 דולר ליחידה לשיא של 431.73 דולר באוגוסט 2022, ירד ב-17.47% לשפל של 356.30 דולר באוקטובר 2022 ומשם עלה ב-28.48% ל-456.48 דולר נכון ל-1 לאוגוסט 2023.

ברקע 1 2 3 4 :

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: ADP

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
ADP
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
12/07/2023 רכישה ADP $225.60 5 $0.34 $1,128.34 $25.00

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-23 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.53%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 25.94 מ-29
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60% מ-65%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70% מ-85%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את מכפיל הרווח, יחס חלוקת הרווחים ויחס החוב/הון עצמי מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2023

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.20  
BANF   $12.80  
BEN   $6.90  
CAH   $6.01 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.01%
CARR   $1.85  
CB   $7.74 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.61%
CBSH   $5.13  
CBU   $13.20  
CHRW   $9.15  
ES   $11.48  
GPC   $10.45  
KTB   $0.96  
LANC   $9.35  
LECO   $11.52  
MO   $12.22  
PB   $11.00  
RBCAA   $13.84  
SCL   $10.95  
SEIC   $21.93  
SWK   $6.40  
TROW   $15.86  
UGI   $8.25 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.17%
UMBF   $5.70  
VFC   $5.70  
MGEE ‌13   דיבידנד שנתי צפוי מרכישה זו: $21.19

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 229.58 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-63.77 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.18% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-248.55 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.66% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 63,282.46 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 566.83 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,067.73 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.27% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.64 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה חיסכון של יותר מרבעון?).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: MGEE

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
13/06/2023 רכישה MGEE $77.30 13 $0.33 $1,005.23 $21.216

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-23 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.56%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 25.29
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% מ-4.25% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את אחוז הגדלת הדיבידנד בכל תקופה מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – מאי 2023

 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $10.35  
AFL   $13.44  
AOS   $13.50  
ATO   $15.54  
AWR   $4.37  
CFR   $15.66  
DCI   $8.00 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.70%
DOV   $8.59  
EMR   $10.40  
GWW   $11.16 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.14%
JNJ   $16.66 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.31%
NEE   $11.22  
OTIS   $1.70 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-17.24%
PH   $13.32 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-11.28%
PII   $6.50  
PPG   $6.20  
RTX   $5.90 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.27%
SJM   $15.30  
SRCE   $13.76  
TJX   $9.31 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-12.71% 
WBA   $7.20  
       

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 218.08 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-53.56 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.69% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-228.81 דולר שמהווה גדילה שנתית של 12.59% (*).

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2023

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.68 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-13.33%
CLX   $12.98  
GD   $10.56 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.76%
HRL   $15.13  
MGRC   $14.42 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.20%
MS   $10.08  
OZK   $12.95 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.94% ביחס לרבעון הקודם וב-9.38% ביחס ל-12 חודשים הקודמים
SJM 7   רכישה זו הגדילה את צפי הדיבידנדים השנתי ב-28.56 דולר

 

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 76.79 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-70.15 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.56% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-243.93 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.56% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 62,195.92 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 567.35 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,043.32 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.29% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.60 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך שנה, קבל רבעון+ במתנה!).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: SJM

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
The J. M. Smucker Company
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
13/04/2023 רכישה SJM $153.42 7 $0.34 $1073.94 $28.56

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-23 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.65%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 22.05 מ-24.00
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60% מ-62%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את מכפיל הרווח ואת יחס חלוקת הרווחים מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2023 – חציית 2000 דולר בצפי דיבידנדים שנתי

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.27%
BANF   $12.80  
BEN   $6.90  
CAH   $5.95  
CARR   $1.85

הדיבידנד לרוב מוכרז בחודש אפריל אז נחכה בסבלנות ונעדכן בהמשך פורסם ב-20 לאפריל

CB   $7.47  
CBSH   $5.13 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.79%
CBU   $13.20  
CHRW   $9.15  
ES   $11.48 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.90%
GPC   $10.45 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.09%
KTB   $0.96  
LANC   $9.35  
LECO   $11.52  
MO   $12.22  
PB   $11.00  
RBCAA   $13.84 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-9.67%
SCL   $10.95  
       
SWK   $6.40  
TROW   $15.86 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.67%
UGI   $7.92  
UMBF   $5.70  
VFC   $5.70 בחלוקה זו הדיבידנדים הוקטנו ב-41.17%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 205.14 דולר לפני מס (ולפני הדיבידנד של CARR).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-87.26 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.47% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-257.89 דולר שמהווה גדילה שנתית של 14.77% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 61,642.67 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 567.50 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 2,003.96 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.25% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.53 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה חיסכון של יותר מרבעון?).

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – פברואר 2023

 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $10.35 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-12.50%
AFL   $13.44 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.00%
AOS   $13.50  
ATO   $15.54  
AWR   $4.37  
CFR   $15.66  
DCI   $7.36  
DOV   $8.59  
EMR   $10.40  
GWW   $10.32  
JNJ   $15.82  
NEE   $11.22 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.00%
OTIS   $1.45  
PH   $11.97  
PII   $6.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.56%
PPG   $6.20  
RTX   $5.50  
SJM   $8.16  
SRCE   $13.76  
TJX   $8.26  
WBA   $7.20  
       

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 205.57 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-75.37 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.93% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-280.80 דולר שמהווה גדילה שנתית של 16.40% (*).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: HRL

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
https://www.hormel.com
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
13/02/2023 רכישה HRL $45.245 23 $0.32 $1040.635 $25.30

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-23 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.63%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 20.01 מ-25
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60% מ-61%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את מכפיל הרווח את יחס חלוקת הרווחים מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – ינואר 2023

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.60  
CLX   $12.98  
GD   $10.08  
HRL   $8.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.77%
MGRC   $14.11  
MS   $10.08  
OZK   $12.58 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.03% ביחס לרבעון הקודם וב-13.34% ביחס ל-12 חודשים הקודמים
CFR 8   רכישה זו הגדילה את צפי הדיבידנדים השנתי ב-27.84 דולר

 

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 69.22 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-73.43 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.87% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-294.88 דולר שמהווה גדילה שנתית של 17.57% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 60,509.06 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 567.52 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,973.17 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.26% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.48 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך שנה, קבל רבעון+ במתנה!).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: CFR

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
CFR Logo
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/01/2023 רכישה CFR $131.60 8 $0.34 $1052.80 $27.84

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-23 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.72%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 20.23
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% מ-4.95% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את אחוז הגדלת הדיבידנד בכל תקופה מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 5 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – דצמבר 2022

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.06  
BANF   $12.80  
BEN   $6.90 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.45%
CAH   $5.95  
CARR   $1.85

בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-23.33%

CB   $7.47  
CBSH   $5.04  
CBU   $13.20  
CHRW   $9.15 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.91%
ES   $10.84  
GPC   $9.85  
KTB   $0.96 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.35%
LANC   $9.35 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.25%
LECO   $11.52 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-14.29%
MO   $12.22  
PB   $11.00 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.77%
RBCAA   $12.62  
SCL 9 $7.67 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.96%
SEIC   $21.93 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.50%
SWK   $6.40  
TROW   $15.60  
UGI   $7.92  
UMBF   $5.70 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.70%
VFC   $9.69 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.00%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 226.67 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-66.26 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.54% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-333.45 דולר שמהווה גדילה שנתית של 20.80% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 59,940.71 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 567.51 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,936.70 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.23% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.41 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה חיסכון של יותר מרבעון?).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: SCL

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
SCL LOGO
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
13/12/2022 רכישה SCL $112.90 9 $0.34 $1016.10 $13.14

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-22 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.62% בסינון זה הרפיתי את תשואת הדיבידנד ל-1.3%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 20.93
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את תשואת הדיבידנד ל-מעבר להתאמתה למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 6 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – נובמבר 2022

 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $9.20  
AFL   $12.80  
AOS   $13.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.14%
ATO   $15.54 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.82%
AWR   $4.37  
CFR   $8.70  
DCI   $7.36  
DOV   $8.59  
EMR   $10.40 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.00%
GWW   $10.32  
JNJ   $15.82  
NEE   $10.20  
OTIS   $1.45  
PH   $11.97  
PII   $6.40  
PPG   $6.20  
RTX   $5.50  
SJM   $8.16  
SRCE   $13.76  
TJX   $8.26  
WBA   $7.20  
       

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 195.70 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-53.46 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.87% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-290.66 דולר שמהווה גדילה שנתית של 17.87% (*).

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2022

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.60  
CLX   $12.98  
GD   $10.08  
HRL   $8.32  
MGRC   $14.11  
MS   $10.08  
OZK   $12.21 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.13% ביחס לרבעון הקודם וב-13.80% ביחס ל-12 חודשים הקודמים
SCL 11   רכישה זו הגדילה את צפי הדיבידנדים השנתי ב-14.74 דולר

 

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 68.37 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-62.38 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.40% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-304.53 דולר שמהווה גדילה שנתית של 19.09% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 58,785.06 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 567.27 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,899.74 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.23% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.35 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך שנה, קבל רבעון+ במתנה!).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: SCL

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
SCL LOGO
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
13/10/2022 רכישה SCL $95.91 11 $0.39 $1055.40 $14.74

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-22 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.76% בסינון זה הרפיתי את תשואת הדיבידנד ל-1.4%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 18.42
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את תשואת הדיבידנד ל-מעבר להתאמתה למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – ספטמבר 2022

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.06  
BANF   $12.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-11.11%
BEN   $6.67  
CAH   $5.95  
CARR   $1.50

הדיבידנד של הרבעון השלישי לרוב מוכרז באמצע אוקטובר
הוכרז ב-13/10/2022

CB   $7.47  
CBSH   $5.04  
CBU   $13.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.33%
CHRW   $8.25  
ES   $10.84  
GPC   $9.85  
KTB   $0.92  
LANC   $8.80  
LECO   $10.08  
MO   $12.22 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.45%
PB   $10.40  
RBCAA   $12.62  
SCL   $3.35  
SWK   $6.40 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.27%
TROW   $15.60  
UGI   $7.92  
UMBF   $5.55  
VFC   $9.50  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 194.47 דולר לפני מס (ולפני הדיבידנד של CARR).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-33.08 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 1.80% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-288.13 דולר שמהווה גדילה שנתית של 18.21% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 58,220.56 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 567.30 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,870.44 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.21% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.30 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה חיסכון של יותר מרבעון?).

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2022

 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
שיהיה לכולנו סופ"ש נפלא ושבת נעימה.

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $9.20  
AFL   $12.80  
AOS   $12.60  
ATO   $14.28  
AWR   $4.37 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.70%
CFR   $8.70 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-16.00%
DCI   $7.36  
DOV   $8.59 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.06%
EMR   $10.30  
GWW 2 $6.88  
JNJ   $15.82  
NEE   $10.20  
OTIS   $1.45  
PH   $11.97  
PII   $6.40  
PPG   $6.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.09%
RTX   $5.50  
SJM   $8.16 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.03%
SRCE   $13.76 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.26%
TJX   $8.26  
WBA   $7.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-0.56%
       

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 190.00 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-46.42 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.55% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-301.89 דולר שמהווה גדילה שנתית של 19.32% (*).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: GWW

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

LOGO

תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
15/08/2022 רכישה GWW $584.76 2 $0.35 $1169.87 $13.76

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-22 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.49% בסינון זה הרפיתי את תשואת הדיבידנד ל-1.25%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 21.69 בסינון זה הרפיתי את מכפיל הרווח ל-25
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את תשואת הדיבידנד ל-1.25% ואת מכפיל הרווח ל-25 מעבר להתאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 12 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – יולי 2022

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.60  
CLX   $12.98 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.73%
GD   $10.08  
HRL   $8.32  
MGRC   $14.11  
MS   $10.08 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.77%
OZK   $11.84 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.23% ביחס לרבעון הקודם וב-12.23% ביחס ל-12 חודשים הקודמים
SCL 10   רכישה זו הגדילה את צפי הדיבידנדים השנתי ב-13.40 דולר

 

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 68.00 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-37.97 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.11% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-296.49 דולר שמהווה גדילה שנתית של 19.24% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 57,026.81 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 566.59 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,837.36 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.22% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.24 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך שנה, קבל רבעון+ במתנה!).

המשיכו בקריאה

דיבידעת בן שבע

היום לפני שבע שנים נולד לו תיק דיבידעת.

במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בשני לאוגוסט 2021 של 440.34 דולר ליחידה לשיא של 479.98 דולר בינואר 2022, ירד ב-24.54% לשפל של 362.17 דולר ביוני 2022 ומשם עלה ב-14.84% ל-411.99 דולר נכון ל-1 לאוגוסט 2022.

ברקע 1 2 3 4 :

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: SCL

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

Stepan Company

תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
18/07/2022 רכישה SCL $100.00 10 $0.34 $1000.34 $13.34

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-22 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.66% בסינון זה הרפיתי את תשואת הדיבידנד ל-1.30%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 19.47 (המון זמן לא היינו מתחת ל-20)
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון הרפתי את תשואת הדיבידנד ל-1.30% שזה מתחת לתשואת הדיבידנד של המדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2022

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.06  
BANF   $11.52  
BEN   $6.67  
CAH   $5.95 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00%
CARR   $1.50  
CB   $7.47 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.75%
CBSH   $5.04  
CBU   $12.90  
CHRW   $8.25  
ES   $10.84  
GPC   $9.85  
KTB   $0.92  
LANC   $8.80  
LECO   $10.08  
MO   $11.70  
PB   $10.40  
RBCAA   $12.62  
SEIC   $20.40

בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.11%
טעות במקור – הדיבידנד נשאר זהה – תודה רבה ליואב שזיהה את הטעות

SWK   $6.32  
TROW   $15.60  
UGI   $7.92 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.35%
UMBF   $5.55  
VFC   $9.50  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 210.84 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-73.11 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.19% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-320.75 דולר שמהווה גדילה שנתית של 21.41% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 56,459.59 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 566.58 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,819.18 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.22% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.21 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה חיסכון של יותר מרבעון?).

המשיכו בקריאה

מאמר אורח: איך לחסוך עלויות בהמרות מט"ח?

מאמר זה נכתב ע"י אחד מהמשתמשים הפעילים בפורום במטרה לסייע לאנשים לחסוך בעלויות המרות מט"ח לצורך ביצוע/קבלת תשלומים במטבעות זרים.

לי באופן אישי אין חשבון ב-Wise ואין לי ניסיון אישי עם הפעולות המתוארות במאמר אבל אני חושב שיש בו ערך לטובת הציבור.

ג.נ. למרות שאין חובה להשתמש בקישור השותפים שבמאמר אני חושב שראוי לתמוך בכותב המאמר על המאמצים שלו להנגשת הידע לציבור – לי אין תגמול כלשהו מהנושא.

להלן מאמר האורח:


למה צריך חשבון מט"ח בחו"ל?

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – מאי 2022

 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
שיהיה לכולנו סופ"ש נפלא, שבת נעימה וחג שמח.

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $9.20  
AFL   $12.80  
AOS   $12.60  
ATO   $14.28  
AWR   $4.02  
CFR   $7.50  
DCI   $7.36 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.54%
DOV   $8.50  
EMR   $10.30  
GWW   $6.88 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.17%
JNJ   $15.82 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.60%
NEE   $10.20  
OTIS   $1.45 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-20.83%
PH   $11.97 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-29.13%
PII   $6.40  
PPG   $5.90  
RTX   $5.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.84%
SEIC 18   הדיבידנד השנתי הצפוי מהרכישה הזו עומד על $14.40
SJM   $7.92  
SRCE   $13.33  
TJX   $8.26 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-13.46%
WBA   $7.16  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 187.35 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-105.55 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.16% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-190.78 דולר שמהווה גדילה שנתית של 11.73% (*).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: SEIC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/05/2022 רכישה SEIC $55.29 18 $0.35 $995.22 $28.80 $14.40 *בטעות נרשם צפי דיבידנד לפי חישוב רבעוני במקום חציוני – תודה לשמואל על העירנות

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-22 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.54% בסינון זה הרפיתי את תשואת הדיבידנד ל-1.40%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 20.29
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון הרפתי את תשואת הדיבידנד ל-1.40% שזה מתחת לתשואת הדיבידנד של המדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2022

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.60 זו חלוקת דיבידנד ראשונה של החברה מאז התמזגותה עם APY שהתפצלה מ-DOV ב-09/05/2018
CLX   $12.76  
GD   $10.08 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.88%
HRL   $8.32  
JNJ 6   הדיבידנד השנתי הצפוי מהרכישה הנ"ל עמד על $25.44 (ומאז כבר הוגדל ל-$27.12)
MGRC   $14.11 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.60%
MS   $9.10  
OZK   $11.47 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.33% ביחס לרבעון הקודם וב-10.71% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

 

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 66.44 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-121.09 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 7.22% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-358.10 דולר שמהווה גדילה שנתית של 24.85% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 55,264.13 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 565.80 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,799.39 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.26% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.18 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך שנה, קבל רבעון+ במתנה!).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: JNJ

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
14/04/2022 רכישה JNJ $180.43 6 $0.35 $1,082.58 $25.44

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-22 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.40%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 22.31הרפתי אותו ל-23
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון הרפתי את מכפיל הרווח ל-23 במקום 22.31 והתאמתי את תשואת הדיבידנד למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2022

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.06 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.28%
BANF   $11.52  
BEN   $6.67  
CAH   $5.89  
CARR   $1.50

**עדיין לא הכריזו על הדיבידנד, סביר שיוכרז במהלך החודש**

**עריכה** הדיבידנד הוכרז ב-14/04/2022

CB   $7.20  
CBSH   $5.04 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00%
CBU   $12.90  
CHRW   $8.25  
ES   $10.84 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.86%
GPC   $10.11 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.71%
KTB   $0.92  
LANC   $8.80  
LECO   $10.08  
MO   $11.70  
PB   $10.40  
RBCAA   $12.62 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.70%
SWK   $6.32  
TROW   $15.60 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-11.11%
UGI   $7.59  
UMBF   $5.55  
VFC   $9.50  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 188.54 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-142.82 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 8.91% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-324.23 דולר שמהווה גדילה שנתית של 22.80% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 54,640.88 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 565.07 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,746.07 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.20% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.09 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה חיסכון של יותר מרבעון?).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: SRCE

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/03/2022 רכישה SRCE $48.45 21 $0.42 $1,017.45 $26.04

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-22 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.45%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 23.78
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 12 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – פברואר 2022 – אוקראינה נלחמת על קיומה מול רוסיה ותיק דיבידעת מגיע לאבן דרך: חסוך שנה, קבל רבעון במתנה!

 
בחודש הזה השוק ספג מהלומות רבות.
רוסיה פלשה לאוקראינה וגילתה בדם שהדוב הרוסי העצום שצויר כרומס כל דבר שנקרה בדרכו מאוד מתקשה להתגבר על יצר ההישרדות של העם האוקראיני.
כתגובה לפלישה הנ"ל העולם המערבי החל להשית שרשרת סנקציות ששוברות שיאים בחריפותן על פוטין, האוליגרכים שמקורבים אליו, על רוסיה עצמה ועל הבנקים הגדולים – כולל הדרתם ממערכת העברות הכספים הבינלאומית "סוויפט".
הרובל הרוסי כבר השיל יותר מ-30% מערכו וסיום המערכה (והירידות בשוק הרוסי) אינו ידוע.
משקיעי המדדים הבינלאומיים שחלק מהשקעתם הוקצתה גם לשוק הרוסי גילו שהבורסות בעולם לא מסייעות ונועלות את המסחר בניירות הערך הרוסיים כולל הוראה רשמית לסגירת זרוע של אחד הבנקים הרוסים הגדולים ביותר בכל אירופה (המאורע מאוד דומה למה שקרה למשקיעים הבינלאומיים שהשקיעו בגרמניה לפני מלחמת העולם השנייה כך שהיה לכך תקדים היסטורי שיותר מדי אנשים העדיפו להתעלם ממנו).
 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
 
במקביל לכל הצרות הנ"ל שקיימות בעולם ומשפיעות לרעה על משקיעי המדדים הבינלאומיים, תיק דיבידעת הגיע לאבן דרך משמעותית לראשונה מאז הקמתו:

אבן דרך: חסוך שנה, קבל רבעון במתנה!

החודש היה החודש הראשון שבו צפי המשכורת מדיבידנדים השנתית מתיק דיבידעת עבר את סך החיסכון הממוצע ברבעון.

במלים אחרות: המשקיע חוסך 12 חודשים בעצמו ובזכות הדיבידנדים החשבון שלו גדל בשווי החיסכון שמתקבל ברבעון שלם במתנה!

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $9.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.11%
AFL   $12.80 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-21.21%
ALB   $11.06 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.28%
AOS   $12.60  
ATO   $14.28  
AWR   $4.02  
CFR   $7.50  
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $7.04  
DOV   $8.50  
EMR   $10.30  
GWW   $6.48  
JNJ   $8.48  
NEE   $10.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.39%
OTIS   $1.20  
PH   $9.27  
PII   $6.40 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.59%
PPG   $5.90  
RTX   $5.10  
SEIC 17   הדיבידנד השנתי הצפוי מהרכישה הזו עומד על $13.60
SJM   $7.92  
SRCE   $6.82  
TJX   $7.28  
WBA   $7.16  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 179.51 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-85.23 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.24% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-300.50 דולר שמהווה גדילה שנתית של 21.29% (*).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: SEIC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
07/02/2022 רכישה SEIC $60.09 17 $0.35 $1,021.53 $13.60

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-22 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.34%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 25.73
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 11 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – ינואר 2022

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CLX   $12.76  
GD   $9.52  
HRL   $8.32 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.12%
MGRC   $13.49  
MS   $9.10  
OZK   $11.10 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.45% ביחס לרבעון הקודם וב-8.08% ביחס ל-12 חודשים הקודמים
SEIC 16 $6.96 טעות במקור* $6.40 צפי הדיבידנד השנתי הוגדל ב-$12.80 בעקבות הרכישה

*תודה רבה למומו שהפנה את תשומת ליבי לטעות ברישום הדיבידנד של SEIC במאמר המקורי

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 74.51 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-83.09 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.21% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-314.48 דולר שמהווה גדילה שנתית של 23.06% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 53,391.14 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 563.52 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,678.30 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.14% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.98 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: SEIC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/01/2022 רכישה SEIC $62.31 16 $0.32 $996.96 $12.80

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.28%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.02
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 11 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – דצמבר 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $10.92  
BANF   $11.52  
BEN   $6.67 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.57%
CAH   $5.89  
CARR   $1.50 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-25.00%
CB   $7.20  
CBSH   $4.99 *עדכון באיחור* בתאריך 30/11/2021 חולק דיבידנד מנייתי בגובה 5% ובשל אחזקה ב-19 חברות שהובילה לדיבידנד של 0.95 יחידות מניה הוא הומר למזומן והתקבל בחשבון סכום של 61.99 דולר ללא שינוי בכמות המניות
CBU   $12.90  
CHRW   $8.25 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.84%
ES   $10.24  
GPC   $8.97  
KTB   $0.92 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-15.00%
LANC   $8.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.67%
MDP נמחקה $59.17 כל 19 המניות נרכשו עבור מזומן בסך כולל של $1,124.23 ע"י חברה אחרת ברכישה כפויה והמניה נמחקה מהמסחר
MO   $11.70  
PB   $10.40 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.12%
RBCAA 19 $11.40 ברכישה זו צפי הדיבידנדים השנתי הוגדל ב-$23.408 וכבר קיבלתי את הדיבידנד של החודש הנוכחי גם על המניות החדשות
SWK   $6.32  
TROW   $14.04  
UMBF   $5.55  
VFC   $9.50 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.04%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 185.34 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-20.94 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 1.32% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-239.43 דולר שמהווה גדילה שנתית של 17.56% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 52,744.30 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 562.43 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,603.25 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.04% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.85 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים וחצי חודשי חיסכון?).

המשיכו בקריאה

MDP – לא רק שהיא הפסיקה לחלק דיבידנדים לפני יותר משנה, היא כבר נעלמה מהתיק – הפעם בטוח הפסדת! האמנם?

מי שעוקב אחרי תיק דיבידעת שם לב שב-02/12/2021 כל 19 מניות MDP שנרכשו בסכום של $51.91 למניה ביוני 2016 (סך של $986.29) נעלמו כלא היו.
בנוסף אותו יצור אנוש שם לב שהפעם האחרונה שהחברה חילקה דיבידנדים הייתה בפברואר 2020 (לפני התפרצות הקורונה הגלובלית).

מי שמסתפק בנתונים שטחיים אלו ללא חקירה יותר מעמיקה עלול להסיק את המסקנה המוטעית ש-"הכסף הלך" ומדובר בהפסד הון משמעותי.

קוראי הבלוג המיומנים שלא מסתפקים בשטחיות שכזו שמו לב לפרטים חשובים נוספים:

 • ממועד רכישת 19 המניות ביוני 2016 תיק דיבידעת קיבל דיבידנדים בסך של $135.95
 • ב-01/12/2021 המשקיע קיבל 19 מניות בחברה זמנית בשם MDP.UN
 • ב-06/12/2021 בוצעה פעולת מכירה כפויה של מניות MDP.UN במחיר של $16.99 למניה = $322.81
 • ב-07/12/2021 בוצעה פעולת מכירה כפויה של מניות MDP במחיר של $42.18 למניה = $801.42

בסך הכל המשקיע קיבל בחזרה $1260.18 על השקעה ראשונית של $986.29 שזה מייצג רווח של 27.77%.

מי שזוכר את מאמר הרכישה יכול להיזכר בפרטים הבאים:

 • החברה הציגה תשואת דיבידנד גבוהה ביחס לשוק במעמד הרכישה ודובר כאן רבות על היחס הישר בין תשואת דיבידנד גבוהה לבין הסיכון להשקעה "לא מוצלחת" – היחס הזה הוכיח את נכונותו שוב במקרה זה
 • במעמד הרכישה צפי הגדילה של החברה (לפני הקורונה) היה כ-5% לשנה.
  תשואה שנתית של 5% ל-5 שנים (משך ההשקעה שלנו בחברה) צפויה להוביל לרווח כולל של 27.63% כשבפועל קיבלנו 27.77%
  מכיוון שהדיבידנדים שהתקבלו מהחברה לא הושקעו בחזרה בחברה עצמה (אלא בחברות אחרות שאנחנו לא מתחקים אחריהן) אז חישוב צפי התשואה הנכון הוא לפי חישוב של ריבית רגילה ולא לפי חישוב ריבית-דריבית כמו שבוצע במאמר המקורי.
  החישוב הנכון של צפי הרווח מההשקעה הוא 5% בשנה ללא השקעה מחדש שזה מוביל לצפי תשואה מצטברת של 25% בסך הכל בעוד שאנחנו קיבלנו 27.77% (תודה רבה ללופטי שהסב את תשומת ליבי לנושא).
  כלומר, למרות הקורונה ותחלואיה ולמרות שאנחנו מחשבים ריבית רגילה ולא ריבית-דריבית אנחנו עדיין בסופו של דבר הרווחנו יותר מהצפי המקורי של 5% לשנה.
 • נפח המסחר של החברה היה נמוך ביותר ונפח מסחר נמוך מוביל לסבירות גבוהה יותר לרכישות כפויות כמו שנעשה כאן

לסיכום: לא רק שלא הפסדנו מההשקעה הלא מוצלחת הנ"ל, אלא יצאנו עם רווח שתואם את הציפיה עימה נכנסנו להשקעה מלכתחילה.

 

אשמח לענות על שאלות בנושא.

 

רכישת מניות: RBCAA

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
08/12/2021 רכישה RBCAA $53.75 19 $0.35 $1,021.25 $23.41

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.26%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.60
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה (עבור השנה האחרונה הרפיתי את הסינון ל-4%)

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים (נשים לב שזו אותה הרשימה בדיוק מאמר הרכישה הקודם:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – נובמבר 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.51  
AFL   $10.56  
AOS   $12.60 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.69%
ATO   $14.28 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.76%
AWR   $4.02 זו חלוקת הדיבידנדים הראשונה שאנחנו מקבלים מאז רכישת מניות החברה
CFR   $7.50  
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $7.04  
DOV   $8.50  
EMR   $10.30 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.98%
GWW   $6.48  
JNJ   $8.48  
MDP     עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה
NEE   $9.24  
OTIS   $1.20  
PH   $9.27  
PII   $6.30  
PPG   $5.90  
RBCAA 18   צפי דיבידנדים שנתי של $22.18
RTX   $5.10  
SJM   $7.92  
SRCE   $6.82  
TJX   $7.28  
WBA   $7.16  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 164.46 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-64.69 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.14% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-316.94 דולר שמהווה גדילה שנתית של 24.19% (*).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: RBCAA

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/11/2021 רכישה RBCAA $56.35 18 $0.35 $1,014.30 $22.18

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.26%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.52
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה (עבור השנה האחרונה הרפיתי את הסינון ל-4%)

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2021

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CLX   $12.76  
GD   $9.52  
HRL   $7.84  
MGRC   $13.49  
MS   $9.10  
OZK   $10.73 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.75% ביחס לרבעון הקודם וב-5.45% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 63.44 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-54.34 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.53% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-306.23 דולר שמהווה גדילה שנתית של 23.76% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 51,474.82 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 560.47 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,595.21 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.10% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.85 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – ספטמבר 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $10.92  
BANF   $11.52 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.89%
BEN   $6.44  
CAH   $5.89  
CARR   **ערכון** $1.20 עדיין לא הכריזו על הדיבידנד (טכנית הוא באוקטובר – המאמר יעודכן בהמשך)
CB   $7.20  
CBSH   $4.99  
CBU   $12.90 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.38%
CHRW   $7.65  
ES   $10.24  
GPC   $8.97  
KTB   $0.80  
LANC   $8.25  
LECO 8 $9.18  
MO   $11.70 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.65%
PB   $9.80  
SWK   $6.32 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.86%
TROW   $14.04  
UMBF   $5.55 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-15.63%
VFC   $9.31  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 169.25 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-83.88 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.60% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-341.17 דולר שמהווה גדילה שנתית של 27.49% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 50,855.05 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 559.66 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,582.31 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.11% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.83 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים וחצי חודשי חיסכון?).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: LECO

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
14/09/2021 רכישה LECO $132.21 8 $0.34 $1,058.02 $16.32

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.30%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 34.74
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-90% (במקום 70%)
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה (עבור השנה האחרונה הרפיתי את הסינון ל-4%)

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את יחס החוב, אחוז הגדלת הדיבידנד ההיסטורי והתאמתי את יתר הקריטרונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.51  
AFL   $10.56  
AOS   $11.70  
ATO   $13.13  
AWR 11   צפי דיבידנדים שנתי של $14.74
CFR   $7.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.17%
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $7.04  
DOV   $8.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-0.95%
EMR   $10.10  
GWW   $6.48  
JNJ   $8.48  
MDP     עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה
NEE   $9.24  
OTIS   $1.20  
PH   $9.27  
PII   $6.30  
PPG   $5.90 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-9.26%
RTX   $5.10  
SJM   $7.92 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.00%
SRCE   $6.82 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.34% מהרבעון הקודם וב-12.86% מהרבעון המקביל בשנה שעברה
TJX   $7.28  
WBA   $7.16 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.14%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 158.19 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-66.74 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.46% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-312.84 דולר שמהווה גדילה שנתית של 25.04% (*).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: AWR

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
17/08/2021 רכישה AWR $89.85 11 $0.34 $988.69 $16.06

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.30%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 34.9
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-90%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את יחס החוב מ-70% ל-90% והתאמתי את יתר הקריטרונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – יולי 2021

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CLX   $12.21 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.50%
GD   $9.52  
HRL   $7.84  
MGRC   $13.49  
MS   $9.10 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-100.00% !!!
OZK   $10.55 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.79% ביחס לרבעון הקודם וב-3.64% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 63.25 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-99.58 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.91% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-317.70 דולר שמהווה גדילה שנתית של 25.97% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 49,610.86 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 557.90 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,540.87 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.11% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.76 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

דיבידעת בן שש

היום לפני שש שנים נולד לו תיק דיבידעת.

במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בתחילת אוגוסט 2020 של 328.32 דולר ליחידה לשיא של 358.75 דולר ב-02 לספטמבר 2020.

משם הוא ירד ב-11% למחיר של 319.80 דולר כבר ב-24 לספטמבר 2020 וטיפס לאיטו והתמקם במחיר של 438.51 דולר בסוף יום המסחר האחרון של חודש יולי שעבר.

ברקע 1 2 3 4 :

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: LANC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
12/07/2021 רכישה LANC $195.39 5 $0.34 $976.95 $15.00

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.32%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 46.51
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים כלל למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $10.92  
BANF   $10.88  
BEN   $6.44  
CAH   $5.89 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00%
CARR   $1.20  
CB   $7.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.56%
CBSH   $4.99  
CBU   $12.60  
CHRW   $7.65  
ES   $10.24  
       
GPC   $8.97  
KTB   $0.80  
LANC   $4.50  
LECO   $5.10  
MO   $11.18  
       
PB   $9.80  
SWK   $5.60  
TROW   $14.04 בנוסף לדיבידנד הרגיל התקבל בונוס בסך $39.00 (שווי משכורת נוספת של 8.33 חודשים)
UMBF   $4.80  
VFC   $9.31  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 159.69 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-57.14 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.96% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-275.26 דולר שמהווה גדילה שנתית של 22.50% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 48,999.80 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 557.14 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,498.43 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.06% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.69 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים וחצי חודשי חיסכון כשהקורונה עדיין כאן?).

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – מאי 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.51  
AFL   $10.56  
AOS   $11.70  
ATO   $13.13  
CFR   $7.20  
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $7.04 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.76%
DOV   $8.42  
EMR   $10.10  
GWW   $6.48 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.88%
JNJ   $8.48 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.95%
MDP   $0.00 עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה
NEE   $9.24  
OTIS   $1.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-20.00%
PH   $9.27 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-17.05%
PII   $6.30  
PPG   $5.40  
RTX   $5.10 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.37%
SJM   $7.20  
SRCE   $6.60 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.45% מהרבעון הקודם וב-7.14% מהרבעון המקביל בשנה שעברה
TJX   $7.28  
WBA   $7.01  
UGI 22   מניות אלו מייצרות לנו צפי דיבידנדים שנתי של $30.36

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 156.21 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-83.84 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.94% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-336.73 דולר שמהווה גדילה שנתית של 29.06% (*).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: UGI

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/05/2021 רכישה UGI $46.65 22 $0.42 $1,026.30 $30.36

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.36%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 44.93
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-150% (במקום 70%)
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפתי את יחס החוב/הון עצמי ל-150% במקום 70% (תחת ההבנה שאני הולך לנתח את החברות עם היחס הגבוה ביחס למתחרות) בנוסף להתאמת תשואת הדיבידנד ומכפיל הרווח למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 12 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2021

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CLX   $12.21  
GD   $9.52 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.18%
HRL   $7.84  
MGRC   $13.49 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.61%
MS   $4.55 נזכור שהמניות בחברה זו התקבלו בעקבות הרכישה של EV ע"י MS בחודש מרץ כאשר במקביל קיבלנו 758.73 דולר
OZK   $10.36 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.88% ביחס לרבעון הקודם וב-3.70% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 57.97 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-77.47 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.88% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-152.31 דולר שמהווה גדילה שנתית של 11.82% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 47,769.21 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 555.43 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,441.29 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.02% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.59 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: ATO

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
13/04/2021 רכישה ATO $100.06 10 $0.34 $1,000.60 $52.50

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.39%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 42.08
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-75% (במקום 70%)
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפתי את יחס החוב/הון עצמי ל-75% במקום 70% בנוסף להתאמת תשואת הדיבידנד ומכפיל הרווח למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $10.92 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.30%
BANF   $10.88  
BEN   $6.44  
CAH   $5.83  
CARR   $1.20

לא פורסמה הודעה בהקשר לדיבידנד של מרץ. אם תפורסם הודעה בהמשך אני אעדכן את הקובץ שמתעד את תיק דיבידעת.

**עריכה 21/04/2021**: הוכרז דיבידנד עם תאריך של אפריל – אולי אני צריך לשנות את מעקב החלוקות לחודש הראשון בכל רבעון במקום האחרון.

CB   $7.02  
CBSH   $4.99 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.10% (מתואם להתפצלות המניות מחודש ינואר)
CBU   $7.14  
CHRW   $7.65  
ES   $10.24 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.11%
EV (24)  

החברה נרכשה ע"י MS ובתמורה ל-24 המניות של EV קיבלנו 13 מניות של MS ו-758.73 דולר במזומן

GPC   $8.97 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.22%
KTB   $0.80  
LANC   $4.50  
LECO   $5.10  
MO   $11.18  
MS 13   מניות אלו התקבלו בעקבות רכישת EV ע"י MS והן מייצגות צפי דיבידנדים שנתי של $4.55
PB   $9.80  
SWK   $5.60  
TROW   $14.04 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-20.00% – זו לא טעות כתיב!
UMBF   $4.80  
VFC   $9.31  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 145.21 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-58.02 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.25% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-178.81 דולר שמהווה גדילה שנתית של 14.39% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 47,169.15 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 554.76 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,421.84 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.01% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.56 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים וחצי חודשי חיסכון כשהקורונה עדיין כאן?).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: CBU

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
12/03/2021 רכישה CBU $81.66 13 $0.34 $1,061.58 $21.84

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.48%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 40.11
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – פברואר 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

 

פעולות שהתבצעו בתיק:

במהלך החודש ניתקתי את הקשר בין החשבון שבו מנוהל תיק דבידעת (וגם את החשבונות עם שאר הנכסים שלי) מאינטראקטיב ישראל ועברתי לעבוד ישירות מול אינטראקטיב ברוקרס.
(אני לא יכול לפרט את הסיבות מדוע איבדתי את האמון האישי שלי באינטראקטיב ישראל)

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.51 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.78%
AFL   $10.56 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-17.86%
AOS   $11.70  
ATO   $6.88  
CFR   $7.20  
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $6.72  
DOV   $8.42  
EMR   $10.10  
GWW   $6.12  
JNJ   $8.08  
MDP   $0.00 עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה
NEE   $9.24 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.00%
OTIS   $1.00  
PH   $7.92  
PII   $6.30 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.61%
PPG   $5.40  
RTX   $4.75  
SJM   $7.20  
SRCE   $6.38 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.57%
TJX   $7.28 לא רק שהחברה חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהיא הפסיקה לחלק במהלך הקורונה, היא גם הגדילה את הדיבידנד ביחס לחלוקה מלפני הקורנה ב-3.58%
WBA   $7.01  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 146.76 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-101.67 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.51% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-193.18 דולר שמהווה גדילה שנתית של 15.85% (*).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: CLX

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/02/2021 רכישה CLX $187.70 6 $0.34 $1,126.54 $26.64

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.49%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 39.88
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – ינואר 2021 – הסגר השלישי בעיצומו והדיבידנדים עולים

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CLX   $5.55  
EV   $9.00  
GD   $8.80  
HRL   $7.84 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.38%
MGRC   $13.02  
OZK   $10.27 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.89% ביחס לרבעון הקודם וב-6.76% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 93.28 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-74.84 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.81% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-161.44 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.43% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 45,956.83 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 553.18 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,363.82 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.97% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.46 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – דצמבר 2020 – חיסונים עם תופעות לוואי, דיבורים על סגר מלא נוסף והדיבידנדים ממשיכים לעלות

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $10.78  
BANF   $10.88  
BEN   $6.44 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.70%
CAH   $5.83  
CARR   $1.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-50.00% אבל יכול להיות שהדיבידנד כולל תשלום חד-פעמי כך שהדיבידנד בפועל לא גדל כל כך הרבה – נדע ברבעון הבא
CB   $7.02  
CBSH   $5.13  
CBU   $7.14  
CHRW   $7.65  
CLX 5   ברכישה זו הדיבידנד השנתי הצפוי גדל ב-22.20 דולר
ES   $9.65  
EV   $102.00 החברה חילקה לנו דיבידנד מיוחד ("משכורת 13") בגובה של 11 ושליש דיבידנדים שזה מקביל לקבלת דיבידנד חודשי נוסף במשך 34 חודשים.
GPC   $8.69  
KTB   $0.80 אחרי שהחברה הפסיקה לחלק דיבידנדים בגובה 1.12 דולר מיוני 2020, החברה חזרה לחלק דיבידנדים בדצמבר בגובה 0.8
LANC   $4.5 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.14%
LECO   $5.10 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.08%
MO   $11.18  
PB   $9.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.52%
SWK   $5.60  
TROW   $11.70  
UMBF   $4.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.23%
VFC   $9.31 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.08%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 245.20 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-122.68 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 9.88% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-161.44 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.43% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 45,334.74 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 552.11 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,363.82 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.01% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.47 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים ורבע חודשי חיסכון במהלך הקורונה?).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: CLX

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
07/12/2020 רכישה CLX $202.036 5 $1,010.18 $22.20

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.59%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 37.44
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – נובמבר 2020

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

במהלך החודש ניתקתי את הקשר בין החשבון שבו מנוהל תיק דבידעת (וגם את החשבונות עם שאר הנכסים שלי) מאינטראקטיב ישראל ועברתי לעבוד ישירות מול אינטראקטיב ברוקרס.
(אני לא יכול לפרט את הסיבות מדוע איבדתי את האמון האישי שלי באינטראקטיב ישראל)

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.28  
AFL   $8.96  
AOS   $11.70 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.33%
ATO   $6.88 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.70%
CFR   $7.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.01%
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $6.72  
DOV   $8.42  
EMR   $10.10 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.00%
GWW   $6.12  
JNJ   $8.08  
LANC 6   צפי דיבידנדים שנתי מרכישה זו עומד על $16.8
MDP   $0.00 עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה
NEE   $8.40  
OTIS   $1.00  
PH   $7.92  
PII   $6.20  
PPG   $5.40  
RTX   $4.75  
SJM   $7.20  
SRCE   $6.16  
TJX   $0.00 עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה אבל הכריזה על כוונתה לחזור ולהגדיל את הדיבידנד ברבעון הבא
WBA   $7.01  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 136.49 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-68.84 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.55% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-165.81 דולר שמהווה גדילה שנתית של 14.49% (*).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: LANC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
12/11/2020 רכישה LANC $172.56 6 $1,035.36 $18.00

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.65%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 35.92
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 10 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2020

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
EV   $9.00  
GD   $8.80  
HRL   $7.44  
NEE 18   בעקבות פיצול של חברת NEE ביחס 4:1 מה-26 לאוקטובר 2020 התקבלו 18 מניות חדשות
MGRC   $13.02  
OZK   $10.18 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1% ביחס לרבעון הקודם וב-10.00% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 48.44 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-47.84 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.85% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-149.09 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.08% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 44,138.41 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 550.62 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,288.98 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.92% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.34 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – ספטמבר 2020 – סגר כללי בעיצומו, כמעט 2000 נדבקים ביממה האחרונה והדיבידנדים ממשיכים לעלות

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $10.78  
ATO ‌11   רכישה זו מייצרת לנו צפי דיבדידנדים שנתי של $25.30
BANF   $10.88 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.25%
BEN   $6.21  
CAH   $5.83  
CARR   ממתינים להצהרה החברה עדיין לא הכריזה על תוצאות הרבעון השלישי וגם לא על הדיבידנדים – כנראה אני צריך להעביר אותה לחודש הבא
CB   $7.02  
CBSH   $5.13  
CBU   $7.14 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.44%
CHRW   $7.65  
ES   $9.65  
GPC   $8.69  
KTB   $0.00  
LECO   $4.90  
MO   $11.18 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.38%
PB   $9.20  
SWK   $5.60 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.45%
TROW   $11.70  
UMBF   $4.65  
VFC   $9.12  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 135.33 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-17.97 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 1.47% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-101.25 דולר שמהווה גדילה שנתית של 8.88% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 43,555.49 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 550.09 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,241.14 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.85% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.26 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים ורבע חודשי חיסכון באמצע הקורונה?).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: ATO

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/09/2020 רכישה ATO $95.14 11 $1,046.54 $25.30

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.76%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.09
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-4.5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את אחוז הגדלת הדיבידנד ל-4.5% במקום 5%.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2020 – סגרים נוספים ברחבי הארץ ומדד ה-SP500 יורד 4.5% מהשיא ביום מסחר אחד!

אחרי שהמדד עלה לשיאים חדשים וחזרנו לשאננות (חלקית) ה-SPY (קרן סל שמייצגת את מדד ה-SP500) ירדה משיא של 358.75 דולר למחיר של 342.59 דולר ביום מסחר אחד והממשלה החליטה על סגרים נוספים החל מיום שני.
 
 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.28  
AFL   $8.96  
AOS   $10.80  
APY     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
CFR   $7.10  
DCI   $6.72  
DOV   $8.42 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.01%
EMR   $10.00  
GWW   $6.12 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.25%
JNJ   $8.08  
MDP   $0.00  
NEE   $8.40  
OTIS   $1.00  
PH   $7.92  
PII   $6.20  
PPG   $5.40 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.89%
RTX   $4.75  
SJM   $7.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.28%
SRCE   $6.16  
TJX   $0.00  
WBA   $7.01 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.19%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 128.52 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-71.78 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.10% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-149.38 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.58% (*).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: MGRC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
18/08/2020 רכישה MGRC $67.18 15 $1,007.70

$25.20

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.76%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.14
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את שווי השוק משני מיליארד למיליארד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 11 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – יולי 2020

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
EV   $9.00  
GD   $8.80  
HRL   $7.44  
MGRC   $6.72  
OZK   $10.08 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.9% ביחס לרבעון הקודם וב-13.51% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 42.04 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-34.72 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.92% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-148.04 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.77% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 42,395.78 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 549.08 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,223.17 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.89% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.23 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

דיבידעת בן חמש (ויום)

אתמול* לפני חמש שנים נולד לו תיק דיבידעת.

(*אני מתנצל על העיכוב שנבע מניסיון לאתר גרפים תקינים שמציגים דיבידנדים היסטוריים לצד מחירי המניות)

במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בתחילת אוגוסט 2019 של 297.60 דולר ליחידה לשיא של 339.08 דולר ב-19 לפברואר 2020.

משם הוא צנח ביותר מ-35% למחיר של 218.26 דולר כבר ב-23 למרץ 2020 וטיפס לאיטו למחיר של 326.52 דולר בסוף יום שישי שעבר.

ברקע 1 2 3 4 :

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2020 – גל הקורונה השני בעיצומו, יותר מ-1000 נדבקים ביממה, צפי לאבטלה של 10% בארץ במקביל לצמיחה שלילית והדיבידנדים ממשיכים לעלות

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB 12 $10.78  
BANF   $10.24  
BEN   $6.21  
CAH   $5.83 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.04%
CARR   $0.80 בחלוקה זו החברה התחילה לחלק דיבידנדים לאחר ההתפצלות שלה מ-RTX (לשעבר UTX)
CB   $7.02 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.00%
CBSH   $5.13  
CBU   $6.97  
CHRW   $7.65  
ES   $9.65  
GPC   $8.69  
KTB   $0.00 החברה הצעירה הזו, שרק התחילה לחלק דיבידנדים לפני פחות משנה, הקפיאה את הדיבידנד בעקבות משבר הקורונה כחלק מהמשא ומתן שלה עם מספקי האשראי
LECO   $4.90  
MO   $10.92  
PB   $9.20  
SWK   $5.52  
TROW   $11.70  
UMBF   $4.65  
VFC   $9.12  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 134.98 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת קטנה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-65.42 דולר שמהווה התכווצות רבעונית של 0.91% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-124.57 דולר שמהווה גדילה שנתית של 11.83% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 40,815.73 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 548.55 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,177.61 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.82% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.15 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים ורבע חודשי חיסכון באמצע הקורונה?).

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: ALB

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/06/2020 רכישה ALB $85.49 12 $1,025.88

$18.48 *

* ללא ידיעתי וללא כוונתי ברגע הרכישה אני בפועל זכאי לדיבידנד של עוד יומיים בשל הרכישה הזו.
נתון זה לא היווה שיקול בתהליך קבלת ההחלטות כלל.

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.86%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 23.03
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-90%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את יחס החוב/הון עצמי מ-70% ל-90%.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – מאי 2020 – הקורונה נגמרה או שעדיין לא התחילה?

בחודשים האחרונים המדד עולה לו לאיטו ומנסה לסגור את הירידות הכבדות שהוא ספג במהלך ההתפרצות הראשונה של הקורונה.
רובנו ברמה האינדיבידואלית היינו בסגר שהסתיים אבל כבר יש דיבורים על "התפרצות 2" ופוטנציאל לסגר נוסף "אם הציבור לא יהיה ממושמע".
הקורונה לא פסחה גם על חברות דיבידנד וחלקן הכריזו על הקפאת תשלומי הדיבידנדים (בעיקר לאור הקפאת תפקוד החברה עצמה כגון סגירת כל הסניפים ברחבי העולם והוצאת מירב העובדים לחל"תים).
במצטבר… המשיכו לקרוא  🙂
 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.28  
AFL   $8.96  
AOS   $10.80  
APY     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
CARR     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת UTX שהיום נקראת RTX
CBU 17   צפי דיבידנדים שנתי $27.88 לפני מס
CFR   $7.10  
DCI   $6.72  
DOV   $8.33  
EMR   $10.00  
GWW   $5.76  
JNJ   $8.08 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.32%
MDP   $0.00 הדיבידנדים הוקפאו בשל הקורונה עד לחזרת החברה לתפקוד רגיל
NEE   $8.40  
OTIS   $1.00 חלוקת דיבידנד ראשונה מאז ההתפצלות מחברה UTX שהיום נקראת RTX
PH   $7.92  
PII   $6.20  
PPG   $5.10  
RTX   $4.75 לשעבר חברת UTX ולאחר ההתפצלות לחברות RTX, OTIS ו-CARR חברת RTX מחלקת לנו דיבידנד בסך של 4.75 דולר לרבעון לפני מס
SJM   $7.04  
SRCE   $6.16 החברה הורידה את הדיבידנד ב-3.45% ביחס לרבעון הקודם אבל הדיבידנד עדיין גדול ב-3.70% ביחס לשנה שעברה כך שברמה שנתית עדיין יש לנו הגדלה
TJX   $0.00 הדיבידנדים הוקפאו בשל הקורונה עד לחזרת החברה לתפקוד רגיל – החברה הכריזה שהיא מצפה לא להכריז על דיבידנד גם ברבעון הבא.
WBA   $6.86  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 127.46 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת התכווצה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-84.27 דולר שמהווה התכווצות רבעונית של 6.78% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-105.72 דולר שמהווה גדילה שנתית של 10.04% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 41,241.67 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 548.10 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,158.76 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.81% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.12 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

רכישת מניות: CBU

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

 

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
06/05/2020 רכישה CBU $59.74 17 $1,015.58 $20.52

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 2.08%
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 20.57
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

חזרה לשגרה או השקט שבעין הסערה? דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2020

 

בעוד המשק מתחיל לחזור לשגרה "ארגון העבודה הבינלאומי" אומר ש-1.6 מיליארד אנשים בעולם (כמעט חצי מכמות המועסקים הגלובלית) ספגו פגיעה של כ-60% בהכנסות שלהם.

האם החזרה שלנו לשגרה אומרת שהמשבר מאחרינו או שמא אנחנו בעין הסערה לפני התפרצות שנייה?

בעודי יושב בבידודיות ביתית כמו רבים אחרים אין לי תשובה לשאלה הזו אבל מה שאני יודע בוודאות זה שמצבי התזרימי מתיק מניות הדיבידנדים שלי מאיר פנים ועל זה אני מוכיר תודה.

למרות הפגיעה הקשה בכלכלה וביכולת העבודה של אינדיבידואלים שלא חווינו כמותה בימי חיינו (לפחות ב-100 השנים האחרונות) תיק דיבידעת מראה צפי דיבידנדים גדול יותר מהצפי שלו בראשון לינואר 2020 (וכמובן גבוה בהרבה מהצפי שלו מלפני שנה).

לדעתי המשבר עדיין לא נגמר וש עוד ימים קשים לפנינו אבל חשוב מאוד לזכור את הדברים הטובים שיש לנו בחיים – ולכולנו יש הרבה דברים טובים בחיים!

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CARR 10   התקבלו 10 מניות בעקבות ההתפצלות מחברת UTX (כיום RTX) שלפי טופס 8937 מהוות 18.67% מחברת UTX המקורית. לא הוכרזו עדיין דיבידנדים מחברה זו
EV   $9.00  
GD   $8.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.84%
HRL   $7.44  
MGRC   $6.72 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.00%
OTIS 5   התקבלו 5 מניות בעקבות ההתפצלות מחברת UTX (כיום RTX) שלפי טופס 8937 מהוות 26.14% מחברת UTX המקורית. לא הוכרזו עדיין דיבידנדים מחברה זו
OZK   $9.99 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.85% ביחס לרבעון הקודם וב-17.39% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 41.95 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת בהתכווצה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-44.28 דולר שמהווה התכווצות רבעונית של 3.87% (*)(**).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך חצי השנה האחרונה ב-44.28 דולר שמהווה גדילה חצי-שנתית של 3.87% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-160.65 דולר שמהווה גדילה שנתית של 15.63% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 40,668.76 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 547.66 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,188.45 דולר (**) בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.92% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.92 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

UTX – עוד חברה שנעלמה מהתיק – השקעה במניות דיבידנד בטוח לא עובדת! האמנם?

מי שעוקב אחרי תיק דיבידעת שם לב שב-02/04/2020 כל 10 מניות UTX נעלמו כלא היו.

מי שבודק נתונים שטחיים שכאלו ללא חקירה יותר מעמיקה פספס את העובדה הפשוטה שבמקומן תיק דיבידעת קיבל:

 • 10 מניות של RTX (שינוי שם של החברה המקורית לאחר התמזגות עם רייטון)
 • 10 מניות של CARR (התפצלות)
 • 5 מניות של OTIS (עוד התפצלות)

בשני לאפריל 2020 חברת UTX התמזגה עם חברת RTN (שתיהן היו ברשימת האלופות) והחברה החדשה רשמה את הסימול החדש RTX למסחר בבורסה.

כחלק מההתמזגות הוחלט גם על פיצול חטיבות מהחברה הגדולה לתתי חברות חדשות.

חברת CARR היא למעשה חטיבת "הבניין החכם" שעוסקת בעיקר במתן שירותים, אבטחה ואוטומציה לבניינים (בעיקר מסחריים).

חברת OTIS היא חטיבת הייצור ומתן השירות של מעליות.

השילוב התמזגות שתי חברות והתפצלות לשלושה חברות חדשות לא מאפשר לי לשערך מה יהיה צפי הדיבידנדים השנתי מהחברות הנ"ל.

עקב כך השארתי את צפי הדיבידנדים השנתי של חברת RTX על סכום זהה לצפי שהיה מחברת UTX ורשמתי צפי דיבידנדים של 0 מחברות CARR ו-OTIS.

אנחנו כבר יודעים ש-OTIS הצהירה על כוונתה לחלק 40% מהרווחים כדיבידנד ובעוד CARR לא התייחסה לדיבידנדים היא כן פרסמה צפי לגדילה ברווחים.

 

בשל התזמון הבעייתי של פעולה זו בשיא הקורונה עם כל המשתמע בכך אני לא אתפלא בכלל אם אנחנו נראה ירידה בצפי הדיבידנדים השנתי שלנו בשל פעולה זו אבל אין לי באמת מושג מה יקרה.

באופן אישי אין בכוונתי למכור אף אחת מהמניות הללו.

מה אתם חושבים על החברות החדשות?

**עריכה**

טופס 8937 לחישוב עלות מס מ-UTX ל-RTX, CARR ו-OTIS

 

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2020 – 25% מובטלים בישראל, בני ברק בהסגר 68 אלף נפטרים בעולם והדיבידנדים ממשיכים לעלות

כבר חודש אחרי תחילת התפשטות הקורונה והמצב בעולם ממשיך להתדרדר.
התעודה SPY שעוקבת אחרי מדד SP500 ירדה ממחיר שיא של 339.08 דולר ליחידה ב-19 לפברואר למחיר שפל של 218.26 ב-23 למרץ שזה מהווה ירידה של 35.63% בחודש ו-4 ימים.
לשמחתי הרבה אני מתמקד בתזרים הדיבידנדים שמתקבל מתיק ההשקעות  שלי ובמהלך אותה התקופה המשכתי לחוות הגדלות דיבידנד.

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB   $6.16 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.76%
BANF   $10.24 נזכור שהגדלנו את ההחזקה במניות החברה במהלך ינואר
BEN   $6.21  
CAH   $5.77  
CB   $6.75  
CBSH 19   רכישה זו הגדילה צפי הדיבידנדים השנתי בסכום של $20.52
CHRW   $7.65  
ES   $9.65 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.04%
GPC   $8.69 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.58%
KTB   $1.12  
LECO   $4.90  
MO   $10.92  
PB   $9.20  
SWK   $5.52  
TROW   $11.70 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-18.42%
UMBF   $4.65  
VFC   $9.12  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 118.25 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-68.94 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.87% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-243.94 דולר שמהווה גדילה שנתית של 24.42% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 40,118.70 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 547.61 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,243.03 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.10% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.27 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים ורבע חודשי חיסכון?).

המשיכו בקריאה

השבוע שעבר 21/03/2020

ברוכים הבאים לסקירה של השבוע שעבר.

לאור השתוללות מגפת הקורונה, התרסקות מחירי המניות וכמות אנשים נכבדה שמתחילים לקבל פיק-ברכיים בהקשר לתיק ההשקעות שלהם (בין אם הוא מחקה מדד ובין אם הוא מורכב ממניות בודדות) החלטתי לחזור ולספק סקירה שבועית.

הנתונים נלקחו בעיקר, אך לא רק, מאתר מרקט ביט.

במהלך השבוע שעבר החברה הבאה הגדילה את הדיבידנד הקבוע:

תזכורת! 
רשימת החברות שהגדילו את הדיבידנדים הן לא רשימת מניות מומלצות לרכישה.
רוב הזמן יהיו ברשימה הזו חברות שאני לא הייתי חושב אפילו על לרכוש.
נא לבצע בדיקה מקיפה בהתאם לתוכנית העבודה שלכם לפני שאתם רוכשים מניות.
סימול מניה אחוז הגדלה רצף הגדלות בשנים הערות
EPD 1.00% 23

במהלך השבוע שעבר החברה הבאה הקטינה את הדיבידנד הקבוע:

סימול מניה אחוז הקטנה רצף הגדלות בשנים הערות
MAC 50.00% 10 כבר לפני שנה יחס חלוקת הרווחים של החברה עמד על 447% עם תשואת דיבידנד של 6.88%

שיהיה לכולנו שבוע בריא

הקורונה משתוללת, הבורסה מתרסקת, מנגנון נעילת המסחר מופעל ודיבידעת – רכישת מניות: CBSH

כאשר:

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
13/03/2020 רכישה CBSH $53.25 19 $1,011.75 $20.52

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 2.35%.
  3. מכפיל הרווח קטן מ-20.
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

בשל התנודות החריפות במחירי המניות והמדד בימים האחרונים דילגתי על סינון הקריטריונים שמתבססים על מחירי המניות.

בשלב זה קיבלתי רשימה של 26 חברות: ALB, AOS, BRO, CBSH, CBU, CFR, CSL, EV, EXPD, FELE, GGG, HRL, JKHY, LANC, LIN, MSA, OZK, PB, ROST, SCL, SEIC, SYK, TJX, TROW, VFC ו-WST.

הזנתי את הרשימה הנ"ל במסנן המניות של אתר פינויז ומיינתי אותה לפי מכפיל הרווח.

כתוצאה קיבלתי רשימה של 16 חברות עם מכפיל רווח של עד 20: OZK, CFR, EV, TROW, PB, ALB, CBSH, SEIC, CSL, SCL, CBU, VFC, AOS, EXPD, TJX ו- ROST.

הזנתי את הרשימה החדשה במסנן המניות של אתר פינויז שוב ומיינתי אותה לפי תשואת דיבידנד.

מכיוון שתשואת הדיבידנד של מדד ה-SP500 עומדת על 2.35% אז סיננתי את הרשימה לפי דיבידנד של בין 2% ל-1.5X שזה יוצא 3.53% וקיבלתי רשימה של 5 חברות: ALB, CBSH, CBU, VFC ו-AOS.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את תשואת הדיבידנד לכלול תשואה של 2% ומעלה במקום 2.35%.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 5 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – פברואר 2020 – הקורונה משתוללת והדיבידנדים עולים

כל מי שתקשר עם יצור אנוש בשבועות האחרונים שמע (אם מרצון ואם מכורח) על וירוס הקורונה.
מי שעקב אחרי שוק ההון ראה את התעודה SPY שעוקבת אחרי מדד SP500 יורדת ממחיר שיא של 339.08 דולר ליחידה ב-19 לפברואר למחיר שפל של 285.54 ב-28 לפברואר שזה מהווה ירידה של 15.79% בשבוע ויומיים.
לשמחתי הרבה אני מתמקד בתזרים הדיבידנדים שמתקבל מתיק ההשקעות  שלי ובמהלך אותו השבוע חוויתי הגדלות דיבידנד.

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.28 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.86%
AFL   $8.96 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.71%
AOS   $10.80  
APY     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
CFR   $7.10  
DCI   $6.72  
DOV   $8.33  
EMR   $10.00  
GWW   $5.76  
JNJ   $7.60  
MDP   $11.31 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.48%
NEE   $8.40 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-12.00%
PH   $7.92  
PII   $6.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.64%
PPG   $5.10  
SJM   $7.04  
SRCE   $6.38  
TJX   $6.44  
UTX   $7.35  
WBA   $6.86  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 146.55 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-44.38 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.78% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-219.38 דולר שמהווה גדילה שנתית של 21.96% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 39,540.83 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 547.05 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,218.47 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.08% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.23 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

איך מבחן המרשמלו משפר את התוצאות של תיק השקעות פסיבי

מבחן המרשמלו

"מבחן המרשמלו" הוא ניסוי שנעשה על ילדים בגילאי 2-4 בסוף שנות ה-60 ובו לילדים ניתנה האפשרות לבחור:

 • לאכול מרשמלו אחד עכשיו שמונח לפני הילד
 • לחכות שהבוחן הבוגר יחזור מהחדר השני ולקבל מרשמלו נוסף ובכך לאכול שני מרשמלו במקום אחד

כעבור כמה עשורים בוצעה בדיקה נוספת על הצלחתם של משתתפי הניסוי בחיים והתגלה שקבוצת הילדים שהתאפקה ולא אכלה את המרשמלו הראשון עד שהבוחן חזר הגיעה להשגים טובים בצורה משמעותית מהקבוצה שאכלה את המרשמלו הראשון.

מחקר זה הראה לכולנו את החשיבות הרבה ביכולת לדחות סיפוקים לעתיד על חשבון ההווה.

מה הקשר לשוק ההון?

כל השקעה בשוק ההון משולה לדחיית סיפוק בהווה בתמורה לתועלת רבה יותר בעתיד.

כל הוצאה/הלוואה שאדם צעיר שעובד לוקח הוא יצטרך להחזיר עם ריבית בשלב מאוחר יותר בחייו – גם אם הוא כבר יהיה פנסיונר עם פנסיית רעב (ביחס למשכורתו).

כל השקעה שאדם צעיר שעובד משקיע תלך ותשפר את מצבו שלו בהיותו פנסיונר.

הדבר משול לתחרות אגרוף בין אני הצעיר לאנכי המבוגר (מי נותן אגרופים יותר כואבים ולמי כואב יותר כשהוא מקבל אגרוף? צעיר בשיא כוחו או פנסיונר מבוגר?).

מכאן אנחנו רואים שדחיית סיפוקים בנושאים פיננסיים יכולה לעזור לנו רבות ולשפר את עתידנו הפיננסי בצורה משמעותית.

מבחן המרשמלו מלמד משהו הרבה יותר חשוב מסתם דחיית סיפוקים

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – ינואר 2020

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
EV $9.00
GD $8.16
HRL $7.44 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.71%
MGRC $6.00
OZK $9.62 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.0% ביחס לרבעון הקודם וב-18.18% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 40.22 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-62.49 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.48% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-252.26 דולר שמהווה גדילה שנתית של 26.55% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 38,960.45 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 546.42 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,202.38 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.09% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.20 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

טען עוד