היסטוריית מניות דיבידנדים

בדף זה אני מתחזק גיליון שמעודכן אחרי הכזרת הגדלת דיבידנד של חברה עם רצף הגדלות אחד לפחות.בגיליון יש כמה עמודים שמחולקים לפי משברים בבורסה ובכל עמוד נמצאות חברות שהתחילו את רצף הגדלת הדיבידנדים האחרון שלהן באותה התקופה.

בעמוד 1990-1999 למשל נמצאות חברות שהתחילו את רצף הגדלת הדיבידנדים שלהן משנת 1990 ועד שנת 1999.
חברות אלו המשיכו להגדיל את הדיבידנדים בכל שנה מאז ועד היום כולל במהלך משבר 2000 ומשבר 2008.