דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2022

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.60  
CLX   $12.98  
GD   $10.08  
HRL   $8.32  
MGRC   $14.11  
MS   $10.08  
OZK   $12.21 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.13% ביחס לרבעון הקודם וב-13.80% ביחס ל-12 חודשים הקודמים
SCL 11   רכישה זו הגדילה את צפי הדיבידנדים השנתי ב-14.74 דולר

 

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 68.37 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-62.38 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.40% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-304.53 דולר שמהווה גדילה שנתית של 19.09% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 58,785.06 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 567.27 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,899.74 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.23% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.35 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (חסוך שנה, קבל רבעון+ במתנה!).

הפקדה חודשית:

לפי בנק ישראל השער היציג ב-02/11/2022 עמד על 3.5400 שקל לדולר.

העברתי שקלים לחשבון באינטראקטיב ללא עלות בכלל והמרתי אותם לדולרים בעלות שולית בלבד!

לפי שער זה ההפקדה החודשית של 2,000 שח לתיק דיבידעת תספק לנו 564.98 דולר ולכן הפקדתי סכום זה לתיק.

מצב מזומן:

בתיק דיבידעת יש כרגע 883 דולר שממתינים להשקעה.

(*) הגדילה הרבעונית והגדילה השנתית כוללות בתוכן גדילה אורגנית וגדילה בעקבות רכישות.

השאר תגובה