ארכיון מרץ 2023:

דיבידעת – עדכון חודשי – פברואר 2023

  להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם   פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $10.35 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-12.50%
AFL   $13.44 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.00%
AOS   $13.50  
ATO   $15.54