Tag: ADP

דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2023

  להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.68  
CLX   $13.20  
GD   $10.56  
HRL   $15.13  
MGRC   $14.42  

דיבידעת – עדכון חודשי – יולי 2023

  להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.68  
CLX   $13.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.70%
GD   $10.56  
HRL   $15.13  
MGRC  

רכישת מניות: ADP

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:  

תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
12/07/2023 רכישה ADP $225.60 5 $0.34 $1,128.34 $25.00

סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש …

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה