Tag: CBSH

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2023

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.20  
BANF   $12.80  
BEN   $6.90  
CAH   $6.01 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.01%
CARR

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2023 – חציית 2000 דולר בצפי דיבידנדים שנתי

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.27%
BANF   $12.80  
BEN   $6.90  
CAH   $5.95  
CARR

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2022

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.06 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.28%
BANF   $11.52  
BEN   $6.67  
CAH   $5.89  
CARR

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $10.92 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.30%
BANF   $10.88  
BEN   $6.44  
CAH   $5.83  
CARR

הקורונה משתוללת, הבורסה מתרסקת, מנגנון נעילת המסחר מופעל ודיבידעת – רכישת מניות: CBSH

כאשר: הקורונה משתוללת ברחבי כדור הארץ הבורסה מתרסקת ורואה את היום השלישי הכי גרוע בהיסטוריה (היום השני הכי גרוע בהיסטוריה הוא יום שני השחור ב-1987) מנגנון ההגנה של הבורסה הופעל ועצר את המסחר במדד בפעם הראשונה מאז 1997 תיק דיבידעת ממשיך לקבל הודעות על הגדלות דיבידנד ורוכש עוד מניות כרגיל להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת: …

המשיכו בקריאה