Tag: CHX

דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2023

  להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.68 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-13.33%
CLX   $12.98  
GD   $10.56 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.76%
HRL   $15.13  

דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2022

  להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CHX   $0.60 זו חלוקת דיבידנד ראשונה של החברה מאז התמזגותה עם APY שהתפצלה מ-DOV ב-09/05/2018
CLX   $12.76  
GD   $10.08 בחלוקה זו הדיבידנדים …

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

דיבידעת – עדכון חודשי – נובמבר 2020

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק: במהלך החודש ניתקתי את הקשר בין החשבון שבו מנוהל תיק דבידעת (וגם את החשבונות עם שאר הנכסים שלי) מאינטראקטיב ישראל ועברתי לעבוד ישירות מול אינטראקטיב ברוקרס.(אני לא יכול לפרט את הסיבות מדוע איבדתי את האמון האישי שלי באינטראקטיב ישראל)

סימול …

המשיכו בקריאה