Tag: ES

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2023

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.20  
BANF   $12.80  
BEN   $6.90  
CAH   $6.01 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.01%
CARR

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2023 – חציית 2000 דולר בצפי דיבידנדים שנתי

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.27%
BANF   $12.80  
BEN   $6.90  
CAH   $5.95  
CARR

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2022

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $11.06 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.28%
BANF   $11.52  
BEN   $6.67  
CAH   $5.89  
CARR

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $10.92 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.30%
BANF   $10.88  
BEN   $6.44  
CAH   $5.83  
CARR

דיבידעת – רכישת מניות: ES

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
15/05/2017 רכישה ES $60.06 17 $1,021.02 $32.30

סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים: החברה מגדילה …

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה