Tag: MDP

דיבידעת – עדכון חודשי – דצמבר 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $10.92  
BANF   $11.52  
BEN   $6.67 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.57%
CAH   $5.89  
CARR

MDP – לא רק שהיא הפסיקה לחלק דיבידנדים לפני יותר משנה, היא כבר נעלמה מהתיק – הפעם בטוח הפסדת! האמנם?

מי שעוקב אחרי תיק דיבידעת שם לב שב-02/12/2021 כל 19 מניות MDP שנרכשו בסכום של $51.91 למניה ביוני 2016 (סך של $986.29) נעלמו כלא היו.בנוסף אותו יצור אנוש שם לב שהפעם האחרונה שהחברה חילקה דיבידנדים הייתה בפברואר 2020 (לפני התפרצות הקורונה הגלובלית). מי שמסתפק בנתונים שטחיים אלו ללא חקירה יותר מעמיקה עלול להסיק את המסקנה …

המשיכו בקריאה

דיבידעת – רכישת מניות: MDP

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
07/06/16 רכישה MDP $51.91 19 $986.29 $37.62

סינון רשימת האלופות: לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים: החברה מגדילה …

המשיכו בקריאה