אוקטובר 2021 archive

דיבידעת – עדכון חודשי – ספטמבר 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $10.92  
BANF   $11.52 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.89%
BEN   $6.44  
CAH   $5.89  
CARR