ארכיון ספטמבר 2022:

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2022

  להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם שיהיה לכולנו סופ"ש נפלא ושבת נעימה. פעולות שהתבצעו בתיק:

המשיכו בקריאה

המשיכו בקריאה

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $9.20  
AFL   $12.80  
AOS   $12.60  
ATO   $14.28